Werkwijze

1: U doet de GRATIS toets

De toets bestaat uit 21 vragen aan de hand waarvan u kunt nagaan of uw advies en/of financiering voldoet aan de geldende (wettelijke) regelgeving.

 

2: U ontvangt direct de uitlag met toelichting

Na het invullen van de test, ontvangt u direct de uitslag met een toelichting. De uitslag wordt weergegeven met behulp van een barometer, aan de hand waarvan u eenvoudig zelf kunt beoordelen of uw financiering voldoet aan de regels. Hoe hoger het percentage, hoe slechter het advies en/of product. Afhankelijk van de uitslag, kunt u besluiten om: a) niets te doen, b) uw financiële dienstverlener aan te spreken, of c) een uitgebreide toets te laten uitvoeren door Hypotheektoets.

 

3: U geeft ons opdracht voor het uitvoeren van een uitgebreide toets

Voor een eenmalig bijdrage van € 249,50 incl. BTW, duiken onze adviseurs in uw dossier. Aan de hand van alle beschikbare informatie beoordelen wij of uw advies en/of financiering voldoet aan de wettelijke regels. Onderdeel van de uitgebreide toets is een persoonlijk adviesgesprek. Bij afronding van het onderzoek ontvangt u een adviesrapport met onze bevindingen. Wilt u ons opdracht geven voor het uitvoeren van de uitgebreide toets? Vul dan direct de opdrachtbevestiging op de website in en retourneer deze, voorzien van uw handtekening, aan ons.

 

4: U stuurt de benodigde documenten naar Hypotheektoets

Nadat u de opdrachtbevestiging heeft ingevuld, ondertekend en geretourneerd, kunt u ons alle relevante informatie sturen. U kunt de betreffende documenten op de website uploaden of een kopie van uw papieren documenten per post versturen.

De gevraagde documenten zijn:

  1. Inkomens- en vermogensgegevens van u en uw eventuele partner, met betrekking tot het jaar van verstrekking van de financiering;
  2. Inkomens- en vermogensgegevens van u en uw eventuele partner, met betrekking tot uw huidige situatie (IB-gegevens en loonstrookjes);
  3. Financieringsdocumenten, zoals offertes, overeenkomsten, algemene voorwaarden, berekeningen, etc.;
  4. Hypotheekakte(s) / pandaktes;
  5. Beleggingsovereenkomst;
  6. Adviesdossier financiering;
  7. Adviesdossier beleggen;
  8. Correspondentie met de financiële dienstverlener(s);
  9. Alle andere relevante documenten.

 

5: U krijgt een adviesgesprek

Onze adviseurs bestuderen de ontvangen informatie grondig. Hierna volgt een adviesgesprek waarbij we de eerste bevindingen met u delen en aanvullende vragen kunnen stellen. Aan de hand van de beoordeling van de documenten én het adviesgesprek, sturen we u een definitief adviesrapport.

Let op: de factuur moet minimaal vijf dagen vóór aanvang van het adviesgesprek voldaan zijn.

 

6: U ontvangt een definitief adviesrapport

In het adviesrapport delen wij onze bevindingen. Op basis hiervan kunt u zelf beslissen of het zinvol is uw financiële dienstverlener aan te spreken. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de standaarddocumentatie op onze website. Uiteraard helpen onze adviseurs u ook graag bij het aanspreken van uw financiële dienstverlener. Onze werkwijze en voorwaarden hiervoor worden tijdens het adviesgesprek met u besproken.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Doe de GRATIS hypotheektoets en ontdek of uw hypotheek aan de wettelijke regelgeving voldoet!

Start de toets!

De toets bestaat uit 21 vragen en is geheel vrijblijvend. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten. U ontvangt direct de uitslag met toelichting!

Wij raden u aan om uw hypotheekovereenkomst bij de hand te houden bij het invullen.