Uitspraak Hof Amsterdam bevestigt belang Hypotheektoets.com

2 Jun 2016

Op 31 mei 2016 heeft het Hof Amsterdam een uitspraak (ECLI:NL:GHAMS:2016:2028) gedaan omtrent de verantwoordelijkheid van de ABN AMRO Bank inzake de restschuld van een hypotheek. Het Hof concludeert kort gezegd dat de ABN AMRO Bank niet verantwoordelijk is voor de financiële schade van klanten met een restschuld die is ontstaan door een gedaalde huizenprijs. Dit is naar de mening van Hypotheektoets.com terecht daar de ABN AMRO Bank niet, alleen, verantwoordelijk is voor het dalen van de huizenprijzen als gevolg van de kredietcrisis.

 

Banken zijn echter wel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de restschuld van een hypotheek indien de banken de hypotheek niet conform de geldende normen, wet en regelgeving hebben verstrekt.

 

Zoals eerder medegedeeld door Hypotheektoets.com voldoet een groot gedeelte van de in Nederland verstrekte  hypotheken niet aan de geldende normen, wet en regelgeving.

 

Banken hebben bijvoorbeeld, in het bijzonder in de periode 2000 – 2008, in hun advies onvoldoende rekening gehouden met de aan de hypotheek verbonden risico’s, zoals arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkeloosheid en echtscheiding. Het voorgaande is in 2007 en 2010 door de AFM bevestigd.

 

Banken hebben daarnaast veelvuldig hypotheken verstrekt in combinatie met beleggen waarbij de consument onvoldoende geïnformeerd en gewaarschuwd is omtrent de specifieke risico’s van de hypotheek in combinatie met beleggingen. Niet zelden is er zelfs door de banken extra hypotheek verstrekt om te kunnen beleggen met alle risico’s van dien.

 

Tot slot hebben banken hypotheken verstrekt waarbij sprake is van overkreditering, hetgeen betekent dat de verstrekte hypotheek niet in verhouding staat tot inkomen van de consument. Hierdoor zijn de financiële lasten van consumenten onevenredig hoog, waardoor zij de financiële verplichtingen in alle redelijkheid niet kunnen voldoen dan wel dat de consumenten ieder dubbeltje driemaal moeten omdraaien.

 

Gezien het bovenstaande dient dan ook te worden geconcludeerd dat banken wel degelijk kunnen worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid omtrent de schade van consumenten naar aanleiding van door hen verstrekte hypotheken, bijvoorbeeld teveel betaalde rente, betalingsachterstanden, etc. De argumenten hiervoor zijn echter in ieder individueel geval verschillend. Dit betekent dat een beroep op macro-economische argumenten, zoals dat de banken verantwoordelijk zouden zijn voor de daling van de huizenprijzen als gevolg van de kredietcrisis, onvoldoende zijn.

 

Om deze reden checkt Hypotheektoets.com elke individuele hypothecaire financiering op de (wettelijke) vereisten en kan zodoende individueel beoordelen of het aansprakelijk stellen van de kredietverstrekker zinvol is.

 

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp, problemen met uw hypotheek of andere aspecten van financieel recht kunt u voor meer informatie  altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets.com, zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail hiervoor naar info@hypotheektoets.com of bel met 0499 – 748 007

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!