Studieschulden zorgen voor drempel tot woningmarkt

29 Mrt 2016

Tijdens de studententijd kunnen studenten relatief veilig en goedkoop lenen bij de overheid. Voor de student met studiefinanciering is dat een welkome extra om in de maandelijkse lasten te voorzien, voor de student die onder het nieuwe leenstelsel valt een broodnodige voorziening. Over de vraag of het ingevoerde leenstelsel een drempel opwerpt voor jongeren om naar het hoger onderwijs te gaan, is menig debat gevoerd. Echter, de gevolgen van een studielening voor het verdere leven zijn minder bekend.

Eén van die gevolgen is het feit dat mensen met een studieschuld een fors lagere hypotheek kunnen krijgen dan afgestudeerden die schuldenvrij de huizenmarkt betreden. Voor iedere euro van de oorspronkelijke studieschuld wordt namelijk twee euro minder hypotheek verstrekt. Dit komt doordat schulden van elke willekeurige vorm meetellen bij het bepalen van de maximale hoogte van de hypotheek; studieschulden zijn daar een voorbeeld van. In het oude  leenstelsel, waarbij nog studiefinanciering werd verstrekt, studeerde de gemiddelde HBO-student af met een studieschuld van € 12.300,00. Voor WO’ers gold zelfs een gemiddelde schuld van € 19.200,00.  Afgestudeerden onder het (nieuwe) leenstelsel mogen daar € 6000,00 tot € 9000,00 bij optellen.[1]

De studieschuld wordt niet geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie, dus het is aan de hypotheeknemer zelf om zijn schuld wel- of niet te melden. Echter, bij het verzwijgen van de studieschuld kan de dekking van de Nationale Hypotheek Garantie vervallen.

Afgestudeerden die hun eerste huis willen kopen zullen zich dus goed moeten realiseren dat hun studieschuld meetelt in de berekening van hun hypotheek. Voor hen zijn er namelijk maar enkele opties: wachten met kopen tot de studieschuld is afbetaald, hun studieschuld verzwijgen met het risico van het verval van dekking van de Nationale Hypotheekgarantie, genoegen nemen met een fors lagere hypotheek of de loterij winnen…

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp, problemen met uw hypotheek of andere aspecten van financieel recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets voor meer informatie, zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail naar info@hypotheektoets.com of bel 0499 – 748 007

 

[1] Centraal Planbureau, ‘Aflossing studieschuld bij sociaal leenstelsel’, Den Haag 7 juni 2013.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!