Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Hypotheektoets.com en heeft betrekking op de gegevensverwerking via deze website door Hypotheektoets.com.

Hypotheektoets.com respecteert de privacy van alle gebruikers van deze website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de ontvangen informatie. Deze privacy verklaring heeft uitsluitend betrekking op de door Hypotheektoets.com aangeboden diensten. Hypotheektoets draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor het privacy beleid van de websites, welke middels een link op deze website bereikbaar zijn.

Indien u gebruik maakt van de toets op deze website vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in een systeem van Hypotheektoets.com en worden gebruikt om diensten aan u te kunnen leveren.

De door Hypotheektoets.com ontvangen gegevens kunnen door Hypotheektoets.com worden gebruikt om u te informeren over diensten van Hypotheektoets.com. Uw gegevens worden slechts voor dit doel gebruikt als u Hypotheektoets.com daarvoor vooraf toestemming heeft verstrekt. Het is te allen tijde mogelijk om de door uw verstrekte toestemming in te trekken middels het versturen van een e-mail naar info@hypotheektoets.com.

Hypotheektoets.com zal in beginsel de ontvangen gegevens enkel zelf gebruiken. Hypotheektoets.com zal de gegevens niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Hypotheektoets.com.

Hypotheektoets.com bewaart de door u, middels deze website, verstrekte gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en verwerkt.

Deze privacy verklaring kan door Hypotheektoets.com zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Doe de GRATIS hypotheektoets en ontdek of uw hypotheek aan de wettelijke regelgeving voldoet!

Start de toets!

De toets bestaat uit 21 vragen en is geheel vrijblijvend. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten. U ontvangt direct de uitslag met toelichting!

Wij raden u aan om uw hypotheekovereenkomst bij de hand te houden bij het invullen.