Onderzoek naar fraude in negenduizend hypotheekdossiers ABN AMRO

8 Dec 2016

De ABN AMRO bank heeft een intern onderzoek ingesteld naar negenduizend hypotheekdossiers die sinds 2013 zijn gesloten. Aanleiding hiervoor is een reguliere dossiercontrole waaruit bleek dat een adviseur van de ABN AMRO had gefraudeerd. De medewerker kopieerde de handtekening van een klant, buiten diens medeweten om, naar een verbeterde versie van zijn hypotheekdossier. De reden hiervoor zou zijn om het dossier snel te kunnen afsluiten zonder de klant te storen.

Inmiddels zijn al 90 hypotheekadviseurs op non-actief gezet en is de ABN AMRO onder toezicht van toezichthouders DNB en AFM een groot intern onderzoek gestart, waarbij alle hypotheekdossiers vanaf 2013 worden gecontroleerd. Het probleem bij de onderzochte dossiers zou zijn dat de offerte van de bank afweek van het eerder verstrekte advies of dat incomplete dossiers werden aangevuld. De adviseurs moeten incomplete of onjuiste dossiers volgens interne regels van de ABN AMRO verbeteren, maar moeten dit ook mededelen aan de klant. De klant moet dan een nieuwe handtekening zetten om te bevestigen dat hij geïnformeerd is. Nu lijkt het erop dat veel klanten niet van wijzigingen in kennis zijn gesteld.

Wij van hypotheektoets hebben al meerde keren aangeven dat banken zich niet altijd houden aan de regels bij het verstrekken van een hypothecaire financiering. Er wordt door de ABN AMRO gezegd dat de hypotheekadviseurs de handtekeningen hebben vervalst om de dossiers sneller te kunnen afsluiten en dat er tot nu toe geen financiële schade is geconstateerd bij de klanten waarvan de handtekening was vervalst.

Hypotheektoets kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat de handtekeningen juist zijn vervalst om dossiers te completeren. Dit terwijl de adviesadviseurs wisten dat de klant onvoldoende was geïnformeerd.

Gezien het bovenstaande vinden wij van hypotheektoets dat de betreffende klanten uit hoofde van transparantie en zorgvuldigheid door de ABN AMRO dienen te worden geïnformeerd omtrent het lopende onderzoek.

Daarnaast doen wij een oproep aan de AFM om het bovenvermelde onderzoek over te nemen van de ABN AMRO en de dossiers niet alleen te controleren op handtekeningen van klanten, maar ook te controleren of het advies in eerste instantie wel voldeed aan de wettelijke regelgeving.

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp, problemen met uw hypotheek of andere aspecten van financieel recht kunt u voor meer informatie altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets.com zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail hiervoor naar info@hypotheektoets.com of bel met 0499 – 748 007

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!