Hof Amsterdam: Deutsche Bank mag geen aflossingsboete innen

21 Jul 2016

Als een politieagent u op een kruispunt het bevel geeft door rood te rijden, dan doet u dit netjes. Als deze agent u vervolgens een boete geeft voor het rijden door rood licht, dan bent u verbaasd en vecht u dit aan.

 

Dat het bovenstaande niet snel zal gebeuren moge duidelijk zijn. Echter, Deutsche Bank vond soortgelijke praktijken normaal en daar was de rechter het (gelukkig) niet mee eens[1].

 

De feiten in de zaak waren als volgt. Een landbouwondernemer met een snelgroeiend bedrijf had dringend (meerdere) langdurige financieringen nodig om de uitbreiding van zijn bedrijf te kunnen realiseren. De Rabobank weigerde dergelijke financieringen te verstrekken, maar Deutsche Bank ging wel met de ondernemer in zee. Het was duidelijk dat de ondernemer een financieringspartner nodig had voor de lange termijn en aanvankelijk leek hij deze in de Deutsche Bank te hebben gevonden. Echter, op een zeker moment ontving de ondernemer de volgende brief:

 

‘(…).

 

Deutsche Bank is niet langer de geschikte bank om u de producten en diensten aan te bieden die u op dit moment afneemt. We vinden het van belang om hier transparant over te zijn en wijzen u op de mogelijkheden van Nederlandse banken die wel een breed lokaal aanbod hebben voor de producten en diensten die u op dit moment bij ons afneemt. We streven ernaar om voor eind juni contact met u op te nemen om de overstap naar een andere bank te bespreken. Individuele overeenkomsten met u zetten we vooralsnog voort, waarbij we rekening houden met de hiervoor geldende voorwaarden.’

 

De ondernemer zocht een andere kredietverstrekker en sloot zijn leningen over. De Deutsche Bank was immers duidelijk geweest dat zij een partnerschap niet langer gewenst achtte en het zou dus geen enkel probleem moeten zijn dat de ondernemer een overstap maakte. Echter, Deutsche Bank beriep zich op de algemene voorwaarden en vorderde een boete vanwege de vervroegde aflossing.

 

Het gerechtshof in Amsterdam was het niet eens met deze handelswijze en bepaalde dat Deutsche Bank de aflossingsboete niet mocht innen, omdat de Deutsche Bank wist of behoorde te weten dat voor de landbouwondernemer door het ‘afbouwen’ van de financiering een complete overstap nodig was. Dit was noodzakelijk voor de continuïteit van zijn onderneming. Het feit dat Deutsche Bank haar klant aankondigde geen aanvullende financieringen meer te verstrekken en de bestaande financieringen geleidelijk af te bouwen en te beëindigen, zo oordeelde het hof, bracht met zich mee dat Deutsche niet kon worden gevolgd in haar standpunt dat de ondernemer zelf zou hebben gekozen om met al zijn financieringen over te stappen.

 

Het hof kwam tot deze uitspraak door te toetsen aan de omstandigheden van het geval en de redelijkheid en billijkheid. Bent- of was u klant bij Deutsche Bank en heeft u iets soort gelijks meegemaakt, dan zou het dus goed mogelijk zijn dat ook in uw geval de boete niet mocht worden geïnd. Voor advies over uw juridische positie in een dergelijk- of een ander financieel rechtelijk geschil adviseren wij u graag.

 

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp, problemen met uw hypotheek of andere aspecten van financieel recht kunt u voor meer informatie  altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets.com, zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail hiervoor naar info@hypotheektoets.com of bel met 0499 – 748 007

[1] Hof Amsterdam 12 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:2816.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!