Herbeoordelingen rentederivaten door banken onvoldoende

3 Feb 2016

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft geconstateerd dat de door de banken uitgevoerde herbeoordelingen van rentederivaten onvoldoende zijn (www.AFM.nl).

Volgens de AFM ligt de verantwoordelijkheid voor de herbeoordelingen primair bij de banken. Echter op grond van door de AFM uitgevoerde steekproeven blijkt dat de herbeoordelingen van de banken onjuistheden en onvolledigheden bevatten.

De banken hebben onder andere in de herbeoordelingen van de rentederivaten onvoldoende rekening gehouden met het wettelijk kader en hebben bij de uitvoering van hun eigen werkprogramma’s onvoldoende het klantbelang centraal gesteld.

De AFM vindt dat bij de herbeoordeling het belang van de klanten voorop dient te staan en de daarbij behorende zorgvuldigheid. Dit betekent dat alle klanten van de banken moeten kunnen rekenen op een correcte en zorgvuldige herbeoordeling van hun dossiers en dat de banken de klanten een passende oplossing dienen aan te bieden, hetgeen volgens de AFM niet is gebeurd.

Het bovenstaande heeft tot gevolg dat de AFM in november 2015 een Taskforce Rentederivaten heeft opgericht. Voormelde Taskforce zal trachten het toetsingsproces te verbeteren en oplossingsrichtingen formuleren. Tevens zal de AFM in overleg met de zes banken afzonderlijke afspraken maken omtrent de nieuwe wijze van herbeoordeling van de rentederivaten. Dit geldt eveneens voor de ‘oude gevallen’, rentederivaten welke voor 1 april 2014 zijn beëindigd.

De AFM heeft bovendien aangekondigd dat zij tevens gaat onderzoeken of en zo ja, op welke wijze een externe partij kan worden ingezet om de herbeoordelingen uit te voeren.

Het bovenstaande betekent dat in tegenstelling tot eerdere afspraken het proces van herbeoordelingen niet per 31 december 2015 door de banken kan worden afgesloten. Dit is voor Hypotheektoets geen verrassing daar het proces van de herbeoordelingen bij de banken in de meeste gevallen bijzonder traag en onzorgvuldig verloopt, waardoor de datum 31 december 2015 te ambitieus was.

Een substantieel deel van de herbeoordelingen zal volgens de AFM opnieuw moeten worden uitgevoerd. Dit betekent dat indien uw rentederivaat reeds is herbeoordeeld en de uitkomst onbevredigend is dat de bank de herbeoordeling opnieuw dient uit te voeren. Hypotheektoets kan u hierbij, indien gewenst, ondersteunen. U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets voor meer informatie, zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail naar info@hypotheektoets.com of bel 0499 – 748 007

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!