Financiële schandalen

De schandalen lijken niet te stoppen, hetgeen door de commissie Maas, welke door De Nederlandse Bank (hierna: DNB) onderzoek heeft gedaan naar het vertrouwen in banken, wordt bevestigd. De politiek en de toezichthouders zijn kennelijk niet in stat om de financiële sector een halt toe te roepen.

Ten aanzien van de problemen met rentederivaten heeft bijvoorbeeld de betreffende toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (hierna: de AFM) in november 2015 aangegeven onvoldoende toezicht te hebben gehouden op de herbeoordeling van de rentederivaten.

Ten aanzien van de hypothecaire financieringen in Nederland heeft de commissie Verhoeven in april 2013 haar eindrapport gepresenteerd, waarin wordt geconcludeerd dat de financiële dienstverleners (mede-)verantwoordelijk zijn voor de aanzienlijke stijging van de huizenprijzen en de uiteindelijke crisis op de huizenmarkt. Tot op heden is hier echter door de politiek en de toezichthouders niets aan gedaan voor de consumenten. De enkele reactie van de politiek en toezichthouders is geweest om strengere eisen te stellen aan de financiële dienstverleners. De consumenten echter die een veel te hoge en/of risicovolle financiering hebben ontvangen zijn op geen enkele wijze gecompenseerd.

Om deze reden hebben wij Hypotheektoets opgericht!

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Doe de GRATIS hypotheektoets en ontdek of uw hypotheek aan de wettelijke regelgeving voldoet!

Start de toets!

De toets bestaat uit 21 vragen en is geheel vrijblijvend. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten. U ontvangt direct de uitslag met toelichting!

Wij raden u aan om uw hypotheekovereenkomst bij de hand te houden bij het invullen.