Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www. hypotheektoets.com.

Door het bezoek aan deze website en/of door de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. U kunt aan de algemene informatie op deze website geen rechten ontlenen. Hypotheektoets.com heeft deze website zorgvuldig opgesteld en heeft daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Hypotheektoets.com kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie. Hypotheektoets.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie van deze website van de hand.

Op de website van Hypotheektoets.com worden links naar websites van derden weergegeven. Dit betekent niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Hypotheektoets.com worden aanbevolen. Hypotheektoets.com aanvaardt geen verantwoordelijkheid en geen aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Hypotheektoets.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hypotheektoets.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Verzoek tot toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Hypotheektoets.com

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

e-mail algemeen: info@hypotheektoets.nl

Hypotheektoets.com behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen, zonder hiervan nadere mededeling te doen.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Doe de GRATIS hypotheektoets en ontdek of uw hypotheek aan de wettelijke regelgeving voldoet!

Start de toets!

De toets bestaat uit 21 vragen en is geheel vrijblijvend. Het beantwoorden van de vragen kost u ongeveer 10 minuten. U ontvangt direct de uitslag met toelichting!

Wij raden u aan om uw hypotheekovereenkomst bij de hand te houden bij het invullen.