De contractuele zorgplicht van de bank

21 Mrt 2017

Op 1 maart 2017 zijn de door de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna: NVB) opgestelde nieuwe Algemene Bankvoorwaarden (ABV 2017) in werking getreden. In de ABV 2017 is de contractuele zorgplicht van banken onaangetast gelaten. Banken zijn namelijk, onder andere bij de (hypothecaire) kredietdienstverlening, gehouden aan een contractuele zorgplicht. Hieronder volgt een opfrisser van wat consumenten mogen verwachten van de op banken rustende contractuele zorgplicht.

 

De contractuele zorgplicht in de ABV 2017 is terug te vinden in artikel 2 en luidt thans als volgt:

 

‘Artikel 2 – Zorgplicht

 

Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons en u mag van onze dienstverlening geen misbruik maken.

 

  1. Wij zijn bij onze dienstverlening zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk met uw belangen. (…..) Wij streven naar begrijpelijke producten en diensten. Ook streven wij naar begrijpelijke informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan’.

(….)

 

Voormelde contractuele zorgplicht komt erop neer dat banken, bij het adviseren en/of aanbieden van hypothecaire kredieten aan consumenten, zich dienen te houden aan de regels zoals deze hedendaags hebben te gelden binnen het financieel toezichtrecht en ontwikkeld zijn in de civielrechtelijke rechtspraak.

 

Het bovenstaande betekent concreet dat banken bij het verstrekken van hypothecaire financieringen moeten controleren of de hypothecaire financiering voor klanten betaalbaar is. Klanten mogen namelijk niet onder financiële druk komen te staan. In het bijzonder dienen banken na te gaan of klanten de lasten kunnen blijven doorbetalen indien (bijzondere) financiële risico’s intreden zoals: overlijden van partner, (echt)scheiding, pensionering, werkloosheid van de klanten. De intreding van voormelde risico’s kunnen namelijk een aanzienlijke impact hebben op de betaalbaarheid van de hypothecaire financiering. Banken dienen de klanten daarover te informeren en zo nodig te waarschuwen. Tot slot moeten banken controleren of dat klanten deze risico’s hebben begrepen.

 

Indien banken onvoldoende rekenschap met de voormelde contractuele zorgplicht hebben gegeven,  dan kan eventueel aansprakelijkheid volgen. In dat geval zijn banken gehouden om de schade te vergoeden die klanten lijden.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een compensatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van Hypotheektoets.com. E-mail hiervoor naar info@hypotheektoets.com of bel met 0499 – 748 007.

 

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!