Banken hebben te hoge boetes opgelegd bij oversluiten hypothecaire financieringen

20 Mrt 2017

Op 20 maart 2017 heeft de AFM een Leidraad gepubliceerd [1] waaruit zij concludeert dat banken bij het oversluiten van hypothecaire financieringen mogelijkerwijs in strijd hebben gehandeld met wet- en regelgeving. Aanleiding voor dit onderzoek was de implementatie van de nieuwe hypothekenrichtlijn [2] in de Wet op het Financieel Toezicht (hierna: Wft) op 14 juli 2016.

 

Consumenten die de afgelopen jaren, vanwege een verhuizing en/of verlaging van de maandelijkse hypothecaire lasten, hun hypothecaire financieringen hebben overgesloten, hebben mogelijkerwijs te hoge boetes hiervoor betaald. Banken zijn weliswaar gerechtigd om een boete in rekening te brengen bij het oversluiten van hypothecaire financieringen, maar deze boetes mogen niet meer zijn dan het daadwerkelijk ondervonden financiële nadeel (artikel 81c lid 2 BGfo Wft).

 

De AFM neemt in haar Leidraad als uitgangspunt dat de te betalen boete wegens vervroegde aflossing transparant, eerlijk en maximaal een weergave van het werkelijk geleden nadeel moet zijn. Onder financieel nadeel verstaat de AFM dat de boete enkel mag bestaan uit de misgelopen rentebetalingstermijnen. Het is niet toegestaan om daar bovenop een extra vergoeding in rekening te brengen vanwege het risico dat de consument verhuist of het risico dat de consument jaarlijks een gedeelte boetevrij aflost, hetgeen banken de afgelopen jaren dus wel hebben gedaan.

 

Gezien het bovenstaande kunnen consumenten geld terugkrijgen wegens de door banken te hoog opgelegde boetes. De AFM heeft banken de opdracht gegeven om gedupeerde consumenten compensatie hiervoor te gaan aanbieden. Indien consumenten door banken niet zullen worden gecompenseerd, is het niet uitgesloten dat consumenten dit alsnog zullen gaan claimen.

 

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een compensatie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van de adviseurs van Hypotheektoets.com. E-mail hiervoor naar info@hypotheektoets.com of bel met 0499 – 748 007.

 

[1] AFM Leidraad vergoeding voor vervroegde aflossing van de hypotheek, ‘Uitgangspunten berekening van het financiële nadeel’, 20 maart 2017.

[2] Mortgage Credit Directive (MCD).

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!