Bank kan consument niet meer verplichten om bankrekening af te sluiten bij verstrekken hypotheek

20 Apr 2016

Op verzoek van de Tweede Kamer is de minister van Financiën met een wetsvoorstel[1] gekomen waarin het banken wordt verboden om het openen van een betaal- of spaarrekening als voorwaarde te stellen bij het verstrekken van een hypotheek. Nu is het namelijk heel normaal dat consumenten worden verplicht om een bankrekening te openen bij de bank waar zij een hypotheek afnemen. Echter, de meeste consumenten hebben al een betaal- en/of spaarrekening en volgens de Tweede Kamer moet het de consument vrij staan om te beslissen waar hij zijn bankrekening afneemt, los van waar hij zijn hypotheek krijgt verstrekt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen wordt het voor banken onmogelijk om de consument te verplichten ook een bankrekening te openen bij het verkrijgen van de hypotheek.

Volledigheidshalve kan worden opgemerkt dat in bovenstaande alinea het woord ‘hypotheek’ wordt gebruikt als synoniem voor ‘hypothecaire lening / hypothecaire financiering’. Hoewel deze termen in de volksmond door elkaar worden gebruikt, bestaat er een juridisch verschil tussen de definities van ‘hypotheek’ en ‘hypothecaire lening’. Door het vestigen van een recht van hypotheek krijgt de hypotheeknemer het recht om de onderliggende zaak (een onroerende zaak, bijvoorbeeld een huis) uit te winnen, wanneer de hypotheekgever niet kan voldoen aan de verplichtingen uit een onderliggende overeenkomst. Daartegenover wil het begrip hypothecaire lening zeggen dat sprake is van een lening waarbij het recht van hypotheek is gevestigd. Hierbij wordt degene die de lening verstrekt vaak hypotheekverstrekker genoemd en degene die de lening neemt consument of schuldenaar.

Voor nadere informatie omtrent dit onderwerp, problemen met uw hypotheek of andere aspecten van financieel recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met een adviseur van Hypotheektoets voor meer informatie, zodat u weet waar u aan toe bent. E-mail naar info@hypotheektoets.com of bel 0499 – 748 007

[1] Kamerstukken II 2015-16, 34292, 11.

Contact

0499-748007

0499-748009

Info@hypotheektoets.com

Heistraat 6a

5691 CA Son en Breugel

Postbus 16

5690 AA Son en Breugel

Start de toets!